GİGDEKS 13: 2024 2. Çeyrekte Ortalama Satış Fiyatı 273.233 Dolar Oldu

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER), marka ve pazar araştırma şirketi AGS Global iş birliğiyle çeyrek dönemler hâlinde hazırladığı uluslararası yatırımcıya konut satış endeksi GİGDEKS’in 13’üncüsünü kamuoyuyla paylaştı.

 

Uluslararası Yatırımcıya Konut Satış Fiyatı, 273.233 Dolara Yükseldi

GİGDEKS 13 verilerine göre uluslararası yatırımcıya ortalama konut satış fiyatı 170.719 dolardan 273.233 dolar seviyesine yükseldi. Söz konusu rakam, GİGDEKS 8’in ardından en yüksek seviye olmasıyla dikkat çekti.

 

GİGDEKS Baz Puanı Yeniden Yükseliş Trendinde

Uluslararası yatırımcıya gayrimenkul satışlarının zayıfladığı konjonktürde GİGDEKS, bir önceki çeyrekteki 105,7 seviyesinin ardından 2024 ikinci çeyrekte 169,2’ye ulaştı. 2023 yılının aynı döneminde GİGDEKS puanı 149,6 seviyesinde ölçülmüştü.

 

Satış Öngörülerinde İyimserlerin Oranı %17,4’te Kaldı

Uluslararası yatırımcıya konut satışında gelecek 3 ay öngörüleri sorulan GİGDER üyelerinin sadece %17,4’ü, satışların artacağı yönünde iyimser görüş verdi. Satışların azalacağını düşünenlerin oranı ise bir önceki çeyrekte %47,6 seviyesindeyken bu çeyrekte %30,4’e geriledi. Verilere göre satışların bir sonraki çeyrekte değişmeyeceğini düşünenler ise en yüksen oran ile %52,2 seviyesinde gerçekleşti.

 

GİGDER Üyelerinin Üçte Birinden Fazlası, Turizm Amaçlı Kiralamada Yönetmelik Değişikliğini Olumlu Buluyor

GİGDEKS 13 çalışmaları kapsamında GİGDER üyelerine, “Konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik değişikliğini sektör için nasıl buluyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Yanıtlarda üyelerin %39,1’i bahse konu değişikliği olumlu bulduğunu, %34,8’i ciddi bir etkisi olmayacağını, %26,1’i ise olumsuz bulduğunu belirtti.

 

Vatandaşlığa Konu Olmayan Satışlarda Değerleme Raporu Zorunluluğunun Kaldırılması

Çalışmada GİGDER üyeleri, son yayınlanan genelge ile vatandaşlık edinimi haricindeki uluslararası yatırımcıya satışlarda değerleme raporu zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili de görüş verdi. Üyelerin %52’si bahse konu değişikliği olumlu karşılarken, piyasaya etkisi olmaz diyenlerin oranı %39’da kaldı.

 

GİGDER, İletişim Çalışmalarında Hangi Başlıklara Öncelik Vermeli?

GİGDEKS 13 sonuçlarına göre GİGDER üyeleri, iletişim çalışmalarında aşağıdaki başlıklara önem verilmesi gerektiğini aktardı:

- Uluslararası gayrimenkul yatırımcısı ve düzensiz göçmenin farkının anlatılması,

- Gayrimenkul yatırımıyla başlayan sürecin farklı alanlardaki yatırımlara da zemin hazırlayabileceğinin ön plana çıkarılması,

- Gayrimenkul ihracatı sayesinde ülkeye ciddi seviyede döviz girdisi olduğunun aktarılması,

- Türkiye’den gayrimenkul alan uluslararası yatırımcıların yaşadığı günlük problemlerin gündeme getirilmesi,

- Kiralama yoluyla ikametgâh uygulamasının yatırım ortamına verdiği zararın detaylandırılması,

- İkametgâh programlarının gerekliliğinin ve faydalarının daha sık gündeme getirilmesi.

 

GİGDER, çalışmalarıyla sektör temsilcilerinin sesi olmaya devam edecek! 2024 yılının üçüncü çeyreğini içerecek GİGDEKS 14 çalışmasında buluşmak dileğiyle.