GİGDER’e üyelik başvurusu yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Üyelik Beyannamesini kabul etmiş olur.

Üyelik Beyannamesinin kabulü, Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği’nin (GİGDER) tüzüğünün, misyon, vizyon ve değerlerini okunup kabul edildiği; tüzükte belirtilen amacın gerçekleşmesine katkıda bulunulacağı; kurum faaliyetlerinde GİGDER çalışma prensiplerinin benimseneceği anlamı taşır.