GİGDER Etik İlkeleri

Gayrimenkul ihracatı mesleğinin gelişimine katkı sağlama hedefiyle kurulan Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER), söz konusu amaca ulaşırken benimsediği meslek etik ilkelerinden güç almaktadır.

GİGDER üyeleri aşağıdaki etik ilkelere uygun şekilde hareket etmeyi taahhüt eder:

Dürüstlük

Gayrimenkul ihracatı çalışmalarını etkin ve topluma örnek olacak şekilde dürüstlükle yürütür, mesleğin hizmet kalitesinin arttırılmasına odaklanır.

Yanıltıcı tanıtım ve reklam faaliyetlerinden kaçınır, ürün veya hizmetlerini tüm gerçekliğiyle müşterilerine sunar.

Tarafsızlık

Din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet başta olmak üzere tüm farklılıklara saygı duyar, faaliyetlerini insanı temele alan tarafsız bir anlayışla gerçekleştirir. Müşterilerine ve çalışanlarına ayrımcılık yapmaz.

Güven

GİGDER üyeleri topluma ve sektöre sundukları hizmetlerin uluslararası yatırımcılara uygun kalite ve koşullarda olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ticari faaliyetlerinin tamamında müşteri güvenini sarsacak ve mağduriyete yol açacak adımlardan kaçınır, bilgisi dışında ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli adımları süratle atar.

Ticari faaliyetlerinde çalışma ve toplum ahlakı ile bağdaşmayan yöntemlere başvurmaz.

Yasalara Uyum

Suç niteliğindeki faaliyetlerin tümünden uzak durur, yasalara tam uyum sağlar.

Haksız rekabetin bir parçası olmaz, tüm işlemlerini yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirir.

Sektör İtibarını Koruma

Gayrimenkul ihracatı sektörünün gelişmesi ve kurumsallaşması adına çalışmalar yürütür. Kamuoyunda sektör hakkında olumsuz algı yaratacak ifadelerden kaçınır.

Sektörle ilgili tüm açıklamalarını GİGDER çatısı altında olmanın sorumluluğuyla gerçekleştirir. Sektör paydaşlarının itibarına zarar verecek davranışlarda bulunmaz.

Üye Beyannamesi

GİGDER’e üye olmam ile birlikte, Derneğin süreç içerisinde geliştirme hakkını saklı tuttuğu yukarıdaki GİGDER etik ilkelerine uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.