Üyelik Türleri

Asil Üyelik

Derneğin asil üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Kurumsal Asil Üyelik (Tüzel Kişi)

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, başkanları ya da kendilerini temsil ile görevlendirdikleri gerçek kişiler yolu ile temsil edilen seçme ve seçilme hakkına sahip, tüzel kişiliği olan üyelerdir.

Bireysel Asil Üyelik (Gerçek Kişi)

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip gerçek kişi üyelerdir.

Gerçek kişi ile Tüzel kişi adına yetkili kişi üyelik başvurusunda bulunur. Tüzel kişinin üye olması hâlinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir ve derneğe bildirilir.