GİGDER olarak bilgi güvenliği politikamız dâhilinde;

- Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
- Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
- Derneğimize, üyelerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
- Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna Dernek genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
- Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

amaçlamaktayız.