Dünyada Göç ve Yatırım İlişkisi

ÖNSÖZ

‘Nitelikli Yabancı Yatırımcı ve Düzensiz Göçmen Farkını Algılayarak Politika Üretmeliyiz’’

Uluslararası gayrimenkul piyasasında İran’dan Orta As- ya’ya, Körfez’den Avrupa ve Amerika’ya kadar potansi- yel pazarların tam ortasında yeni bir hub oluşturmaya hazırlanan Türkiye, küreselleşme, dijitalleşme ve post pandemi döneminin gücüyle dünyada başlayan göç dalgasından payını almaya hazırlanıyor.

Tarihimizde yer alan kozmopolit kültür ülkemizde yeni- den hayat bulurken; eğitim, emeklilik, iklim, sağlık, ta- til, ticaret, üretim ve çalışma fırsatları nedeniyle yasal yollarla ülkemize gelen düzenli göçmenlerin gayrimen- kule yatırımları, bu yıl 75 bin adetlik satışla 10 milyar do- larlık döviz geliri yaratmaya hazırlanıyor. GİGDER olarak 2025 yılında 100 bin adet satış hedefi ile yılda 20 milyar dolarlık ihracat elde etme yolunda kilometre taşlarını adım adım koyarken, yabancıya gayrimenkul satışına yönelik bazı yanıltıcı bilgilerle sektörün kamuoyunda yanlış değerlendirildiğine ve göçmenlikle ilgili temel kavramların yeterince anlaşılamadığına sıklıkla şahit oluyoruz.

Ülkemizde sayısı milyonlarla ifade edilen yabancı mül- teci ve göçmenler ile sayısı bu yıl 75 bini bulması ön- görülen yabancı yatırımcılar; ‘sadece yabancı olmaları’ nedeniyle aynı kefede tutuluyor. Algıdaki bu yanlışlık nedeniyle düzensiz göçün gayrimenkul sektörü başta olmak üzere ekonomiye yansıyan olumsuz sonuçları, yabancıya konut satışı piyasasına mal ediliyor. Özellikle son 2 yılda sayısı oldukça artan düzensiz göçmenlerin yarattığı büyük konut talebinin kira fiyatlarının artması- nın sebeplerinden biri olması, sektörümüzü topyekün töhmet altında bırakıyor.

GİGDER olarak düzensiz göçmen, sığınmacı, mülteci, düzenli göçmen-nitelikli yatırımcı kavramları arasında- ki farkı iyi anlatmak, verimli ve sürdürülebilir olmasını istediğimiz uluslararası gayrimenkul yatırımını artırma misyonumuz için önem arz ediyor. ‘Dünyada Göç ve Yatırımcı İlişkisi’ başlıklı yeni araştırmamızda ise ele al- dığımız konularla, kamuoyundaki bilgi eksikliğini gider- meyi, sağlıklı çıkarımlarla sürdürülebilir politikalar üre- tilmesine destek olmayı ve Türkiye’yi dünya arenasında hakettiği yere yükseltmeyi amaçladık. GİGDER olarak araştırmamızın son bölümünde Türkiye için etkili bir yatırım yoluyla ikamet ve vatandaşlık politikası oluştu- rulması için pek çok öneri getirdik.

Uluslararası gayrimenkul piyasasında en çok emlak yatırımı çeken ilk 10 ülkeden biri olmayı başaran Tür- kiye, 2025’te ilk 5’e girme vizyonuyla dünyada göç ve yatırımcı ilişkisini çok iyi anlamalı, bu alandaki stratejik politikalarını belirlerken, yüzünü düzensiz göçün ülke- mizin ekonomi, siyaset ve sosyolojisi üzerindeki etkile- rine değil, dünyaya çevirmelidir.

Saygılarımla,
Ömer Faruk AKBAL
GİGDER - Yönetim Kurulu Başkanı

Yayını İndir

Uluslararası yatırımcı için “İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi” hazırlandı

İstanbul Ticaret Odası ve Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği’nin (GİGDER) işbirliği ile, Türkiye gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırlanan İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi (Property Buying Guide: Istanbul) yayınlandı. Söz konusu rehber uluslararası yatırımcı için Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde bilgi broşürleri ile zenginleştirildi.

Rehber ve broşürleri aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

Yayını İndir

COVID-19 Süreci ve Sonrasında Gayrimenkul Sektörü

GİGDER olarak üzerinde çalıştığımız alanlarımızdan bir tanesi de gelişmiş ülke ekonomilerinin doğrudan yatırımlardan aldığı rakamlar ve bunların içerisinde gayrimenkul yatırımlarının payı. Gelişmiş ülke ekonomilerinin doğrudan yatırımlardan aldığı rakamlar ve doğrudan aldığı rakamların içerisindeki gayrimenkul payı, yüzde 50-60’ın üzerinde çıkıyor.

Yayını İndir

Dünya Türkiye’de “HomeTurkeyHome” Diyerek Buluşacak

Türkiye ekonomisi, 2020’de elde ettiği yüzde 1.8’lik büyüme performansıyla salgına rağmen G20 üyeleri arasında Çin’in ardından büyüme kaydeden ikinci ülke oldu. Ekonomi ve hukukta başlatılan reformlarla başta otomotiv, beyaz eşya, yazılım, lojistik gibi sektörlerde uluslararası doğrudan yatırımlarının hızlanarak bu yıl 10 milyar dolar seviyesini yakalaması beklenen ülkemiz, bugün dünyada ihracattan gayrimenkule, lojistikten sağlığa kadar pek […]

Yayını İndir

Yeni Dünyada Uluslararası Gayrimenkul Yatırımcısını Kazanmak

20 milyonu aşkın nüfusuyla küresel ticaretin ve üretimin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul, pandemi ile yeniden şekillenen dünya coğrafyasında finans, lojistik ve ulaşım gibi alanlardaki en önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. İstanbul ve Türkiye’nin marka değerini artırarak katma değeri yüksek ürünlerle uluslararası gayrimenkul arenasında boy göstereceğimiz sürece ise tüm kadrolarımızla hazırlanıyoruz. 2020’de 6 […]

Yayını İndir

Şehircilik Anlayışımızla Dünyaya Ev Sahipliği Yapmaya Hazırız

Pandemi etkisinin yoğun yaşandığı bir yılın geride bırakıldığı, aşılanma ile ekonomilerin toparlanma sürecine girmesinin beklendiği 2021 yılında hükümetimizce ekonomi ve hukukta başlatılan yeni reform seferberliği önderliğinde daha güçlü ilerliyoruz. Türkiye’nin uluslararası gayrimenkul pazarında ilk 10’daki yerini ilk 5’e taşıma gayretimiz ve cesaretimiz ise kaydettiğimiz son gelişmelerle daha yüksek. İki kıtayı buluşturan, üç kutsal dinin en […]

Yayını İndir