Üye İlişkileri Komitesi

GİGDER bünyesinde faaliyet gösteren Üye İlişkileri Komitesi, Derneğin üye iletişim süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur. Üye ziyaretleri ve bilgilendirmeleri için de çeşitli etkinlikler organize eden Üye İlişkileri Komitesi, Dernek içi iletişim süreçlerini sağlıklı bir zeminde yürütmeyi amaçlamaktadır. Derneğin hedefleri doğrultusunda üye kazanım stratejisi benimseyen Komite, bu minvalde çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir.