İletişim Komitesi

GİGDER bünyesinde faaliyet gösteren İletişim Komitesi, Derneğin iletişim stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması konusunda aktif görev üstlenmektedir. Komite, Derneğin basın açıklamalarından sosyal medya yönetimi ve web sitesi içeriklerine kadar bir dizi alanda çalışmalar yürüterek kamuoyundaki farkındalığı arttırmaya odaklanmaktadır.