8 Kasım 2023’te Liv City Hotel İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz GİGDER 2. Olağan Genel Kurulu ile birlikte Kurucu Başkanımız Ömer Faruk Akbal, başkanlık görevini GİGDER Kurucularından Bayram Tekçe’ye devretti.

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) olarak, 2. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle Genel Kurulumuza katılarak heyecanımızı paylaşan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

8 Kasım 2023’te Liv City Hotels İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz 2. Olağan Genel Kurulumuzda Derneğimizin Kurucu Başkanı Ömer Faruk Akbal, yine kurucularımızdan olan ve uzun yıllardır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Araştırma ve Yayınlar Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Bayram Tekçe’ye bayrağı teslim etti. Kurucu Başkanımız Ömer Faruk Akbal’a, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü duyulan minnet dolayısıyla GİGDER Onursal Başkanlık unvanı verildi.

Derneğimizin Yeni Adı: “Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği”

GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, genel kurulda gerçekleştirdiği konuşmasında Ömer Faruk Akbal’dan devraldığı görevle, sektörü daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti. Derneğin adının “Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği” şeklinde değiştirildiğini aktaran Tekçe, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yeni döneme güçlü yönetim kadromuz ile hazırız. Derneğimizi daha ileriye götürmek için büyük heyecan duyuyorum. Önümüzdeki dönemde GİGDER olarak gayrimenkul ihracatı ekosisteminin kanuni altyapısının hazırlanması için gereken adımları atacağız. Sektör paydaşlarımızın Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üyesi olması, HİB içerisinde gayrimenkul hizmet ihracatı komitesi kurulması için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Ülke çıkarlarını da gözeten bir anlayışla uluslararası yatırımcılara uygun yatırım zemininin oluşturulmasına odaklanacağız. Aracı kurumların lisans / sertifikalandırma programına dahil edilmesi, uluslararası gayrimenkul yatırımlarında tüm işlemlerin tek noktada gerçekleştirilmesi için gereken yapının oluşturulması diğer odak noktalarımız olacak. Derneğimizi, iş birliği ve dayanışma ruhuyla daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.”

 

Yeni GİGDER Yönetimi

Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları

 • Abdüssamet Bahadır
 • Ahmet Kasım Değerli
 • Ahmet Talat Karasu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

 • Abdullah Alhamad
 • Anıl Ulaş Övençoğlu
 • Fatih Ergüven
 • Hakan Bucak
 • İsmail Altın
 • Ufuk Tetik
 • Vedat Arslan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

 • Hakkı Yavuz Akagün
 • Hüseyin Gülseren
 • İbrahim Maasfeh
 • Mustafa Kaya
 • Mustafa Yorgun
 • Selman Özgün

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

 • Prof. Dr. Gürsel Öngören
 • Cem Acar
 • Eyüp Erhan Doğan

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

 • Fatih Kabakçı
 • Taner Özalp
 • Ziad Talipoğlu

Etik İlkeler ve Etik Kurul Yönetmeliği Oluşturuldu

2. Olağan Genel Kurulumuzla birlikte gerçekleştirilen önemli düzenlemelerden biri de etik ilkeler ve etik kurul yönetmeliği oldu. Bu kapsamda GİGDER üyelerinin uyması gereken etik ilkeler belirlenerek bunların denetleyicisi olacak Etik Kurulun da yönetmeliği tamamlandı.

Tüzükte 6 Madde Değişti

2. Olağan Kurulumuz ile Derneğimizin tüzüğünde bazı değişikliklere gidildi. Bunları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunuyoruz:

 

 

ESKİ HÂLİ

 

 

YENİ HÂLİ

MADDE 8

8.1 Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.

8.2 Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az 2 asıl üyenin yazılı önerisi şarttır.

8.3 Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri veya kuracağı bir kurul aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde adayın başvurusu ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

MADDE 8

8.1 Dernek üyeliği sadece yönetim kurulunun daveti ile gerçekleşmektedir.

8.2 Davet edilecek üyelerin şirketlerinin veya şahıs olarak faaliyet gösterdikleri sektör değerlendirilirken aracı, acente ve proje pazarlama alanında faaliyet göstermesine dikkat edilir.

8.3 Dernek üyelerinden 2 üyenin yazılı önerisi ile Yönetim Kurulu’nun davet edilmesi için talep oluşturur. Yönetim Kurulu bu talebi ilk yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında derhal görüşür ve Yönetim Kurulu tarafından davet edilmesi istenen aday için oy çokluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu’ndan davet edilmesi yönünden karar çıktıktan sonra üyeye 30 gün içinde yazılı başvuru yapılması istenir ve takip eden Yönetim Kurulu toplantısında aday dernek üyeliğine kabul edilir ve adaya yazılı olarak bildirilir.

MADDE 32

32.1 Yıllık aidatın tamamı yılın ilk üç ayı içinde alınır. Bu süre içinde aidatını ödemeyen üyelere uyarı yazısı yazılır. Bu yazıya rağmen en geç yılın altıncı ayı sonuna kadar ödemeyen üyelerin aidatları, yönetim kurulunca tespit edilecek gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

 

 

 

MADDE 32

32.1 Belirlenen Yıllık aidatı yılın ilk çeyreğinin sonunda ödeyen üyelerden %35 indirimli aidat bedeli tahsil edilir. Yılın ikinci çeyreğinde ödeyenlerden %20 indirimli aidat bedeli tahsil edilir. Takip eden 3. Çeyrek de ödeme yapanlardan %10 indirimli aidat bedeli tahsil edilir. Yılın son çeyreğinde ödeme yapanlardan ise aidat bedeli indirimsiz olarak tahsil edilir. Eğer eksik ödeme yapılmışsa eksik bakiyeler içinde bulunduğu dönem üzerinden indirimsiz olarak tahsil edilir. Bu süreler içerisinde aidatını ödemeyen üyelere uyarı yazısı yazılır. Bu yazıya rağmen en geç takip eden yılın ilk ayın sonuna kadar ödemeyen üyelerin aidatları, yönetim kurulunca tespit edilecek gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

MADDE 1

Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere GAYRİMENKUL YURTDIŞI TANITIM DERNEĞİ adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı “GİGDER” olarak belirlenmiştir. GAYRİMENKUL YURTDIŞI TANITIM DERNEĞİ, aşağıdaki maddelerde “Dernek” olarak anılmıştır.

MADDE 1

Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere GAYRİMENKUL HİZMET İHRACATÇILARI DERNEĞİ adı ile bir dernek Faaliyet göstermektedir. Derneğin kısa adı “GİGDER” olarak belirlenmiştir. GAYRİMENKUL HİZMET İHRACATÇILARI DERNEĞİ aşağıdaki maddelerde “Dernek” olarak anılmıştır.

MADDE 19

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir

19.1 Yönetim Kurulu, iki yıl süre için gizli veya açık oyla seçilmiş 17 (OnYedi) asıl ve 6 (Altı) yedek üyeden oluşur.

19.2 Yedek üyeler, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçin için Genel Kurul 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

MADDE 19

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir

19.1 Yönetim Kurulu, iki yıl süre için gizli veya açık oyla seçilmiş 11 (OnBir) asıl ve 6 (Altı) yedek üyeden oluşur.

19.2 Yedek üyeler, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçin için Genel Kurul 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

MADDE 14

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

14.1 Genel Kurul

14.2 Yönetim Kurulu

14.3 Denetleme Kurulu

MADDE 14

Derneğin zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir:

14.1 Genel Kurul

14.2 Yönetim Kurulu

14.3 Denetleme Kurulu

Bunların yanı sıra Yönetim Kurulu, faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü konularda çalışmalar yapmak için çeşitli kurullar ve komisyonlar oluşturabilir.

MADDE 28

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler Yönetim Kurulu kararı ile seçilir.

Yönetim ve hizmet komiteleri, Yönetim, Denetleme ve Yüksek İstişare Kurulunun karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

MADDE 28

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak yönetim, hizmet komiteleri, etik kurul oluşturabilir. Geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler ve etik kurulu Yönetim Kurulu kararı ile seçilir.

Yönetim, hizmet komiteleri ve etik kurul Yönetim, Denetleme ve Yüksek İstişare Kurulunun karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

 

Yeni yönetimin hayırlara vesile olmasını temenni eder, sektörümüzün gelişimi için çıktığımız bu yolda desteklerinizi bekleriz.