20-21 Temmuz 2023 tarihinde Sapanca’da 65 sektör temsilcisi, ilgili STK'lar (GAPAS, GİGDER, GİSP, HİB, İNDER, İTO, KONUTDER, MÜSİAD, TDUB, TUGEM) ve akademisyenlerle birlikte, “Küresel Rekabette Uluslararası Gayrimenkul Yatırımlarını Türkiye için Yeniden Düşünmek” başlıklı çalıştayımızı gerçekleştirdik. 


Çalıştayda Türkiye’nin uluslararası gayrimenkul yatırımlarından aldığı payı artırmak için nitelikli yatırımcıyı Türkiye’ye çekecek yeni modeller üzerine sunum, tartışma ve istişareler gerçekleşti; dünyadaki farklı model, sorun ve yeni yönelimler Türkiye’nin ihtiyaç ve gerçekleri özelinde gözden geçirildi.  


Çalıştay neticesinde kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilebilecek bazı görüş ve öneriler öne çıktı. Bunlar Yatırım Yoluyla Vatandaşlık (CBI - Citizenship by Invesment) ürününden farklı olarak güçlendirilmiş bir Yatırım Yoluyla İkâmet (RBI - Residence by Invesment) ürününün tasarlanması başta olmak üzere bir dizi yeniliği içinde barındırıyor. Sürdürülebilir, verimli bir sektörün alt yapısının oluşturulması, çalıştayın kamu yararını ön plana çıkaran sonuçlarından biri olarak üzerine konuşulan konularından bir diğeri oldu.