Başkan'ın Mesajı
GİGDER Yönetim Kurulu BaşkanıBAYRAM TEKÇE

Günümüzde dünyadaki en önemli ihraç kalemlerinden olan gayrimenkul, ülkemizin eşsiz güzellikleriyle birleşince daha büyük bir kıymet kazanmaktadır. Türkiye; Avrupa’yı ve Asya’yı birbirine bağlayan coğrafi konumu, iklimi, doğal güzellikleri ve pek çok medeniyetten barındırdığı izlerle dünyanın en güzide ülkelerinden biridir. Buna rağmen ülkemiz, uluslararası gayrimenkul yatırımlarından hak ettiği payı elde edememekte, rakiplerinin gerisinde kalmaktadır.

Gayrimenkul ihracatı olarak tanımladığımız, uluslararası yatırımcıların farklı ülkelerden gayrimenkul edinimini ifade eden süreç; ekonomilere yadsınamayacak seviyede anlamlı katkılar sağlamaktadır. Ülkemizde de ikinci turizm sektörü olma potansiyeline sahip gayrimenkul ihracatına küresel ölçekte verilen öneme bakıldığında ise pek çok ülkenin yatırımcıları cezbedecek yasal düzenlemelere imza attığını görmekteyiz.

2020 yılında Ömer Faruk Akbal ile kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER), Türkiye’de gayrimenkul ihracatı ekosisteminin kurumsallaşması ve hafıza kazanması adına oldukça önemli bir misyon üstlenmiştir. GİGDER Araştırma ve Yayınlar Komitesi Başkanlığı yaptığım dönemde arkadaşlarımızın desteğiyle yayınladığımız Gayrimenkul İhracat Araştırma Serisi’ndeki üç kitap; bu alanda faaliyet gösteren sektör paydaşlarımızın doğru veriye ulaşmasını sağlamıştır. Yine GİGDER tarafından hazırlanan ve Türkiye’de uluslararası yatırımcıya gayrimenkul satışlarının adet, ciro ve ortalama satış fiyatı bazında her üç ayda bir analizini yapan, ülkemizin ilk uluslararası yatırımcıya konut satış endeksi GİGDEKS de sektörümüzün önemli göstergelerini barındıran kıymetli bir çalışmadır.

Uluslararası gayrimenkul yatırımlarının uzun vadede ülkemize farklı fırsatlar getirebileceği bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu yatırımlardan aldığımız payı artırarak ülkemizin küresel ölçekte hak ettiği noktaya gelmesi adına bazı yasal düzenlemelere imza atmalıyız.

Öncelikle sektör paydaşlarımız Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üyesi olmalı, HİB içerisinde gayrimenkul hizmet ihracatı komitesi kurulmalıdır. Yatırım yoluyla ikametgâh programları tasarlanmalı, bu sayede ülke çıkarlarını da gözeten bir anlayışla uluslararası yatırımcılara uygun yatırım zemini oluşturulmalıdır. Aracı kurumlar, lisans / sertifikalandırma programına dahil edilmelidir. Yine uluslararası gayrimenkul yatırımlarında tüm işlemlerin tek noktada gerçekleştirilmesi için gereken yapı oluşturulmalıdır. Kiralama yoluyla ikametgâh programı acilen kaldırılmalı, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu şeffaflık, güven ve güncel veri akışı sağlanmalıdır.

Mutlu toplum, kazançlı devlet, çalışan sektör ve güvenen yatırımcı anlayışıyla gayrimenkul ihracatı sektörünün gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz.