GİGDEKS 8

GİGDER üyesi 27 firmanın katılımıyla gerçekleşen GİGDEKS VIII, 184 puanla ardı ardına beşinci çeyrektir yükselişine devam ediyor ve tarihsel zirvesinde.

Benzer şekilde yabancıya satışlar, bu çeyrekte 297.174 $’a ulaşan ortalama satış fiyatı ile bugüne kadarki en yüksek seviyesini yakalamış durumda.

Bir önceki çeyrekte yabancıya satışta %33 olarak seyreden iyimserlerin oranı yatay seyrine devam ederken, hala sektör temsilcilerinin 3’te 1’i bu fikri paylaşıyor. Diğer yandan, «kötümserler» ise kısmi bir artışa sahip olurken, Mayıs ayında gerçekleşecek genel seçimlerin bunda etkisi olduğu tahmin ediliyor. Buradan hareketle, seçim sonrası dönem olan 2023 ikinci çeyrekte sektör profesyonellerinin yeniden iyimser bir çizgiye döneceklerini düşünmek mümkün.

Yayını İndir

Dünyada Göç ve Yatırım İlişkisi

ÖNSÖZ

‘Nitelikli Yabancı Yatırımcı ve Düzensiz Göçmen Farkını Algılayarak Politika Üretmeliyiz’’

Uluslararası gayrimenkul piyasasında İran’dan Orta As- ya’ya, Körfez’den Avrupa ve Amerika’ya kadar potansi- yel pazarların tam ortasında yeni bir hub oluşturmaya hazırlanan Türkiye, küreselleşme, dijitalleşme ve post pandemi döneminin gücüyle dünyada başlayan göç dalgasından payını almaya hazırlanıyor.

Tarihimizde yer alan kozmopolit kültür ülkemizde yeni- den hayat bulurken; eğitim, emeklilik, iklim, sağlık, ta- til, ticaret, üretim ve çalışma fırsatları nedeniyle yasal yollarla ülkemize gelen düzenli göçmenlerin gayrimen- kule yatırımları, bu yıl 75 bin adetlik satışla 10 milyar do- larlık döviz geliri yaratmaya hazırlanıyor. GİGDER olarak 2025 yılında 100 bin adet satış hedefi ile yılda 20 milyar dolarlık ihracat elde etme yolunda kilometre taşlarını adım adım koyarken, yabancıya gayrimenkul satışına yönelik bazı yanıltıcı bilgilerle sektörün kamuoyunda yanlış değerlendirildiğine ve göçmenlikle ilgili temel kavramların yeterince anlaşılamadığına sıklıkla şahit oluyoruz.

Ülkemizde sayısı milyonlarla ifade edilen yabancı mül- teci ve göçmenler ile sayısı bu yıl 75 bini bulması ön- görülen yabancı yatırımcılar; ‘sadece yabancı olmaları’ nedeniyle aynı kefede tutuluyor. Algıdaki bu yanlışlık nedeniyle düzensiz göçün gayrimenkul sektörü başta olmak üzere ekonomiye yansıyan olumsuz sonuçları, yabancıya konut satışı piyasasına mal ediliyor. Özellikle son 2 yılda sayısı oldukça artan düzensiz göçmenlerin yarattığı büyük konut talebinin kira fiyatlarının artması- nın sebeplerinden biri olması, sektörümüzü topyekün töhmet altında bırakıyor.

GİGDER olarak düzensiz göçmen, sığınmacı, mülteci, düzenli göçmen-nitelikli yatırımcı kavramları arasında- ki farkı iyi anlatmak, verimli ve sürdürülebilir olmasını istediğimiz uluslararası gayrimenkul yatırımını artırma misyonumuz için önem arz ediyor. ‘Dünyada Göç ve Yatırımcı İlişkisi’ başlıklı yeni araştırmamızda ise ele al- dığımız konularla, kamuoyundaki bilgi eksikliğini gider- meyi, sağlıklı çıkarımlarla sürdürülebilir politikalar üre- tilmesine destek olmayı ve Türkiye’yi dünya arenasında hakettiği yere yükseltmeyi amaçladık. GİGDER olarak araştırmamızın son bölümünde Türkiye için etkili bir yatırım yoluyla ikamet ve vatandaşlık politikası oluştu- rulması için pek çok öneri getirdik.

Uluslararası gayrimenkul piyasasında en çok emlak yatırımı çeken ilk 10 ülkeden biri olmayı başaran Tür- kiye, 2025’te ilk 5’e girme vizyonuyla dünyada göç ve yatırımcı ilişkisini çok iyi anlamalı, bu alandaki stratejik politikalarını belirlerken, yüzünü düzensiz göçün ülke- mizin ekonomi, siyaset ve sosyolojisi üzerindeki etkile- rine değil, dünyaya çevirmelidir.

Saygılarımla,
Ömer Faruk AKBAL
GİGDER - Yönetim Kurulu Başkanı

Yayını İndir

GİGDEKS 7

GİGDER üyesi 33 firmanın katılımıyla gerçekleşen GİGDEKS VII, 162 puanla ardı ardına beşinci çeyrektir yükselişine devam ediyor ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektör bu çeyrekte 261.613 $’a ulaşan ortalama satış fiyatı ile bugüne kadarki en yüksek seviyesini yakalamış ve ilk kez 250 bin $ barajını aşmış durumda.

Bir önceki çeyrekte yabancıya satışta %45 olarak seyreden iyimserlerin oranı bu çeyrekte %33’e geriledi. Diğer yandan, kötümserler ve kararsızlar da katılımcıların diğer üçte birer’lik kısmını temsil ediyorlar.

Buradan hareketle, seçim sonrası dönem olan 2023 ikinci çeyrekte sektör profesyonellerinin ibresinin yeniden iyimserliği göstereceğini düşünmek mümkün.

 

 

 

 

Yayını İndir

GİGDEKS 6

  • 35 GİGDER üyesi firmanın katılımıyla gerçekleşen GİGDEKS VI 152,2 puanla rekor tazelemiş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmış durumda..

  • Diğer yandan; sektör katma değerini artırmaya devam ediyor. Buna göre geçtiğimiz çeyrekte ilk kez 200 bin USD barajını geride bırakan sektörün ortalama satış fiyatı 245.814 $ ile 250 bin $ bandına doğru iyice yaklaşmış durumda.

  • Bir önceki çeyrekte yabancıya satıştan yana umutları biraz kırılan ve «erkene çekilmiş satışlar» sonrasında baz etkisiyle düşüş olacağını düşünen sektör temsilcileri, yılın son çeyreği için umutlarını tazelemiş durumda. Neredeyse 2 sektör temsilcisinden 1’i önümüzdeki çeyrekte satışların artacağını düşünüyor ve bu parametre yükselişte.

  • Bu çeyrekte, GİGDER üyelerine sorulan gündem sorularının başında Golden Visa programının yabancı yatırımcıya satışları artırıp artırmayacağı geliyor. Sektör temsilcilerinin %77,1’i böyle bir program sayesinde satışların yükseleceğini düşünürken, «artırmaz» diyenlerin oranı sadece %5,2.

  • Geride bıraktığımız çeyrekte müşterileri arasında «dijital göçebe» olmadığını söyleyenler, olanlara göre kısmen yüksek bir orana sahip. Ancak, fark çok büyük değil ve bu herkesin peşinde koştuğu yeni sosyal sınıfı cezbetmeye yönelik spesifik düzenlemelerle denge değişebilir.

Yayını İndir

Yeni Dünyada Uluslararası Gayrimenkul Yatırımcısını Kazanmak

20 milyonu aşkın nüfusuyla küresel ticaretin ve üretimin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul, pandemi ile yeniden şekillenen dünya coğrafyasında finans, lojistik ve ulaşım gibi alanlardaki en önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. İstanbul ve Türkiye’nin marka değerini artırarak katma değeri yüksek ürünlerle uluslararası gayrimenkul arenasında boy göstereceğimiz sürece ise tüm kadrolarımızla hazırlanıyoruz. 2020’de 6 […]

Yayını İndir

Dünya Türkiye’de “HomeTurkeyHome” Diyerek Buluşacak

Türkiye ekonomisi, 2020’de elde ettiği yüzde 1.8’lik büyüme performansıyla salgına rağmen G20 üyeleri arasında Çin’in ardından büyüme kaydeden ikinci ülke oldu. Ekonomi ve hukukta başlatılan reformlarla başta otomotiv, beyaz eşya, yazılım, lojistik gibi sektörlerde uluslararası doğrudan yatırımlarının hızlanarak bu yıl 10 milyar dolar seviyesini yakalaması beklenen ülkemiz, bugün dünyada ihracattan gayrimenkule, lojistikten sağlığa kadar pek […]

Yayını İndir