GİGDEKS 9

GAYRİMENKUL DÜNYASININ YABANCI YATIRIMCIYA AÇILAN YÜZÜ OLAN GİGDER OLARAK BAĞIMSIZ STRATEJİ VE ARAŞTIRMA ŞİRKETİ AGS GLOBAL İŞBİRLİĞİYLE YABANCIYA GAYRIMENKUL SATIŞININ BAROMETRESİ GİGDEKS’İ 9. KEZ KAMUOYUYLA BULUŞTURUYORUZ.

BİRİM FİYAT BAZINDA YABANCIYA GAYRİMENKUL SATIŞLARININ VE SEKTÖRÜN BİR SONRAKİ ÇEYREĞE İLİŞKİN EĞİLİMİNİN GERÇEK ZAMANLI TAKİBİNE İMKAN TANIMASI İTİBARİYLE ALANINDA İLK OLAN GİGDEKS, BU DEFA DA ÇARPICI VERİLER İÇERİYOR.

2023’ÜN 3. ÇEYREĞİNDE YENİDEN BİRLİKTE OLMAK DİLEĞİYLE..

Yayını İndir

GİGDEKS 8

GİGDER üyesi 27 firmanın katılımıyla gerçekleşen GİGDEKS VIII, 184 puanla ardı ardına beşinci çeyrektir yükselişine devam ediyor ve tarihsel zirvesinde.

Benzer şekilde yabancıya satışlar, bu çeyrekte 297.174 $’a ulaşan ortalama satış fiyatı ile bugüne kadarki en yüksek seviyesini yakalamış durumda.

Bir önceki çeyrekte yabancıya satışta %33 olarak seyreden iyimserlerin oranı yatay seyrine devam ederken, hala sektör temsilcilerinin 3’te 1’i bu fikri paylaşıyor. Diğer yandan, «kötümserler» ise kısmi bir artışa sahip olurken, Mayıs ayında gerçekleşecek genel seçimlerin bunda etkisi olduğu tahmin ediliyor. Buradan hareketle, seçim sonrası dönem olan 2023 ikinci çeyrekte sektör profesyonellerinin yeniden iyimser bir çizgiye döneceklerini düşünmek mümkün.

Yayını İndir

Dünyada Göç ve Yatırım İlişkisi

ÖNSÖZ

‘Nitelikli Yabancı Yatırımcı ve Düzensiz Göçmen Farkını Algılayarak Politika Üretmeliyiz’’

Uluslararası gayrimenkul piyasasında İran’dan Orta As- ya’ya, Körfez’den Avrupa ve Amerika’ya kadar potansi- yel pazarların tam ortasında yeni bir hub oluşturmaya hazırlanan Türkiye, küreselleşme, dijitalleşme ve post pandemi döneminin gücüyle dünyada başlayan göç dalgasından payını almaya hazırlanıyor.

Tarihimizde yer alan kozmopolit kültür ülkemizde yeni- den hayat bulurken; eğitim, emeklilik, iklim, sağlık, ta- til, ticaret, üretim ve çalışma fırsatları nedeniyle yasal yollarla ülkemize gelen düzenli göçmenlerin gayrimen- kule yatırımları, bu yıl 75 bin adetlik satışla 10 milyar do- larlık döviz geliri yaratmaya hazırlanıyor. GİGDER olarak 2025 yılında 100 bin adet satış hedefi ile yılda 20 milyar dolarlık ihracat elde etme yolunda kilometre taşlarını adım adım koyarken, yabancıya gayrimenkul satışına yönelik bazı yanıltıcı bilgilerle sektörün kamuoyunda yanlış değerlendirildiğine ve göçmenlikle ilgili temel kavramların yeterince anlaşılamadığına sıklıkla şahit oluyoruz.

Ülkemizde sayısı milyonlarla ifade edilen yabancı mül- teci ve göçmenler ile sayısı bu yıl 75 bini bulması ön- görülen yabancı yatırımcılar; ‘sadece yabancı olmaları’ nedeniyle aynı kefede tutuluyor. Algıdaki bu yanlışlık nedeniyle düzensiz göçün gayrimenkul sektörü başta olmak üzere ekonomiye yansıyan olumsuz sonuçları, yabancıya konut satışı piyasasına mal ediliyor. Özellikle son 2 yılda sayısı oldukça artan düzensiz göçmenlerin yarattığı büyük konut talebinin kira fiyatlarının artması- nın sebeplerinden biri olması, sektörümüzü topyekün töhmet altında bırakıyor.

GİGDER olarak düzensiz göçmen, sığınmacı, mülteci, düzenli göçmen-nitelikli yatırımcı kavramları arasında- ki farkı iyi anlatmak, verimli ve sürdürülebilir olmasını istediğimiz uluslararası gayrimenkul yatırımını artırma misyonumuz için önem arz ediyor. ‘Dünyada Göç ve Yatırımcı İlişkisi’ başlıklı yeni araştırmamızda ise ele al- dığımız konularla, kamuoyundaki bilgi eksikliğini gider- meyi, sağlıklı çıkarımlarla sürdürülebilir politikalar üre- tilmesine destek olmayı ve Türkiye’yi dünya arenasında hakettiği yere yükseltmeyi amaçladık. GİGDER olarak araştırmamızın son bölümünde Türkiye için etkili bir yatırım yoluyla ikamet ve vatandaşlık politikası oluştu- rulması için pek çok öneri getirdik.

Uluslararası gayrimenkul piyasasında en çok emlak yatırımı çeken ilk 10 ülkeden biri olmayı başaran Tür- kiye, 2025’te ilk 5’e girme vizyonuyla dünyada göç ve yatırımcı ilişkisini çok iyi anlamalı, bu alandaki stratejik politikalarını belirlerken, yüzünü düzensiz göçün ülke- mizin ekonomi, siyaset ve sosyolojisi üzerindeki etkile- rine değil, dünyaya çevirmelidir.

Saygılarımla,
Ömer Faruk AKBAL
GİGDER - Yönetim Kurulu Başkanı

Yayını İndir

GİGDEKS 7

GİGDER üyesi 33 firmanın katılımıyla gerçekleşen GİGDEKS VII, 162 puanla ardı ardına beşinci çeyrektir yükselişine devam ediyor ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektör bu çeyrekte 261.613 $’a ulaşan ortalama satış fiyatı ile bugüne kadarki en yüksek seviyesini yakalamış ve ilk kez 250 bin $ barajını aşmış durumda.

Bir önceki çeyrekte yabancıya satışta %45 olarak seyreden iyimserlerin oranı bu çeyrekte %33’e geriledi. Diğer yandan, kötümserler ve kararsızlar da katılımcıların diğer üçte birer’lik kısmını temsil ediyorlar.

Buradan hareketle, seçim sonrası dönem olan 2023 ikinci çeyrekte sektör profesyonellerinin ibresinin yeniden iyimserliği göstereceğini düşünmek mümkün.

 

 

 

 

Yayını İndir

Uluslararası yatırımcı için “İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi” hazırlandı

İstanbul Ticaret Odası ve Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği’nin (GİGDER) işbirliği ile, Türkiye gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırlanan İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi (Property Buying Guide: Istanbul) yayınlandı. Söz konusu rehber uluslararası yatırımcı için Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde bilgi broşürleri ile zenginleştirildi.

Rehber ve broşürleri aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

Yayını İndir

COVID-19 Süreci ve Sonrasında Gayrimenkul Sektörü

GİGDER olarak üzerinde çalıştığımız alanlarımızdan bir tanesi de gelişmiş ülke ekonomilerinin doğrudan yatırımlardan aldığı rakamlar ve bunların içerisinde gayrimenkul yatırımlarının payı. Gelişmiş ülke ekonomilerinin doğrudan yatırımlardan aldığı rakamlar ve doğrudan aldığı rakamların içerisindeki gayrimenkul payı, yüzde 50-60’ın üzerinde çıkıyor.

Yayını İndir