Gayrimenkulün uluslararası referans noktası!
GİGDERGİGDERGİGDER
(+90) 212-823-51-54
info@gigder.com.tr
Şişli/İstanbul

Komiteler

GİGDER

Komiteler

Araştırmalar ve Yayınlar Komitesi

Bayram TEKÇE

Komite Başkanı

Bütçe ve Mali İşler Komitesi

Selçuk Burçak ÇELİK

Komite Başkanı

Fuar ve Etkinlikler Komitesi

Fatih ERGÜVEN

Komite Başkanı

Hukuk ve Mevzuat Komitesi

Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

Komite Başkanı

İletişim Komitesi

Ahmet Talat KARASU

Komite Başkanı

Kurumsal İlişkiler Komitesi

Haluk HASANOĞLU

Komite Başkanı

PropTech ve İnovasyon Komitesi

Hakan BUCAK

Komite Başkanı

Sertifikasyon ve Eğitim Komitesi

Ahmet Kasım DEĞERLİ

Komite Başkanı

Üye İlişkileri Komitesi

İbrahim MAASFEH

Komite Başkanı