Gayrimenkulün uluslararası referans noktası!
GİGDERGİGDERGİGDER
+90 212 975 26 18
info@gigder.com.tr
Levent/İstanbul

Covid-19 Salgının Türkiye’de Yabancı Gayrimenkul Yatırımına Etkisi

En önde gelen ihraç kalemlerinden ve döviz kazandırıcı hizmetlerden biri olarak her geçen gün önemini  arttıran gayrimenkul sektörü, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Birçok  açıdan küresel cazibe merkezi olan ülkemizin gayrimenkul sektörü de, salgın öncesi yabancı yatırımcılar  nezdinde özellikle belli coğrafyalarda en gözde adres durumunda bulunmaktaydı. Covid-19 günlerinde ve  sonrasında sektör olarak mevcut itibar ve gücümüzün ivme kaybetmeden devamını tesis edebilmek bu  günlerde daha da önem kazanmış durumda.

Döviz kazandırıcı hizmetler çerçevesinde bakıldığında genel anlamda hizmet sektörünün Covid-19  salgınının gölgesini üzerinde hissettiği görülüyor. Sektörümüz de doğrudan ve dolaylı olarak bu akımdan  etkilenme tehlikesi ile karşı karşıya. Başta uçuşların durması ve seyahat kısıtlamaları, ülkemizden  gayrimenkul satın almak isteyen yabancı müşteri trafiğininin durma noktasına gelmesine neden  olmuştur.

Bu gelişmeler ışığında, Covid-19 esnasında ve sonrasında inşa edilecek “yeni normalde” PropTech  uygulamalarının artık eskisinden çok daha önemli olacağı aşikardır. Şüphe yok ki, Covid-19 sonrası  psikolojik eşik, dijitalleşen pazarlarda daha kolay aşılacak. Bunun içindir ki, Türkiye’de özellikle  gayrimenkul sektörünün paydaşları dijital altyapısını ve PropTech uygulamalarını hızlı ve etkili şekilde  kullanmak durumunda.

Ülkemiz içinde bulunduğumuz dönemde dünya kamuoyuna proaktif ve yapıcı tedbir paketlerinin karar ve  uygulama anlamında en güzel örneğini vermiş, gelişmiş ekonomilere dahi el uzatarak dahil insani  yardımda tarihte silinmeyecek satırlara imza atmıştır.

Artık “Türkiye’de gayrimenkule yatırım yapan geleceğe yatırım yapar” durumunun ötesine geçilmiştir.

Türkiye’de yatırım yapan, tecrübeyle sabit, sağlık imkanlarına yatırım yapmış olacaktır.

Türkiye’de yatırım yapan sağlıklı iklim yanında huzurlu geleceğe yatırım yapmış olacaktır.

Türkiye’de yatırım yapan sağlık ve huzurun yanında güçlü idare ile güvenli geleceğe yatırım yapmış

olacaktır.

Dünyada artan değeri ile ekonomik kazançların yanında örnek sosyal altyapıya ulaşım imkanını da  tanıyan sektörümüz yeni misafirlerine bu imkanlara erişimi de azami konforlu hale getirerek  gayrimenkul denildiğinde ülkemizin adını daha kalın harfler ile zihinlere işleme noktasındadır.

İşlemlerin gerçekleştirilmesindeki konfor ve sürat teknoloji ile mümkün kılındıkça bizler sınırları

zorlamaya devam edecek, yeni rekorları hep birlikte yaşayacağız.

Raporu İndir